MONDHYGIENIST

Het werk van een mondhygiënist is voornamelijk gericht op preventieve strategie en niet curatief zoals bij de tandarts. Je kunt zeggen dat een bezoek aan de mondhygiënist een stap voor de tandarts is. Ons motto is dan ook '' voorkomen is beter dan genezen''.

De mondzorgkundige/ mondhygiënist

Het takenpakket van een mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging om zo tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen én deze te bestrijden. Patiënten kunnen zich rechtstreeks bij de mondhygiënist melden als ze hulp nodig hebben bij het voorkomen van tandbederf (cariës of gaatjes) en tandvleesaandoeningen. De mondhygiënist kan dan bijvoorbeeld advies geven over te nemen mondhygiënemaatregelen.

Welke handelingen kan een mondzorgkundige/ mondhygiënist uitvoeren?

 • Geven van advies en voorlichting over onder andere het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en voedingsgewoonten
 • Verwijderen van tandsteen en tandplak en aanslag
 • Aanbrengen van fluoride
 • Gladmaken van worteloppervlakken
 • Aanbrengen van sealent
 • Polijsten van vullingen
 • Reinigen van worteloppervlakken boven het tandvlees
 • Parodontologische behandelingen (tandvleesziekten)
 • Behandelen van kleine gaatjes (in opdracht en overleg met tandarts)
 • Maken van röntgenfoto's (in opdracht en overleg met tandarts)
 • Maken van gebitsafdrukken
 • Geven van (lokale) verdoving
 • Behandelen van kinderen vanaf 2,5 jaar
Vaak werkt een mondhygiënist in een praktijk en maakt onderdeel uit van het tandheelkundig team. Er zijn ook vrijgevestigde mondhygiënisten. Dit zijn mondhygiënisten met een eigen praktijk. Verder is de mondhygiënist, net als de tandarts, verantwoordelijk voor de opname van alle relevante gegevens in het patiëntendossier.


Een mondhygiënist kan ook werkzaam zijn in een praktijk voor bijvoorbeeld parodontologie, implantologie of orthodontie en zich hierdoor differentiëren in deze behandelingen.

Mondhygiënisten kunnen door bijscholing hun kennis en vaardigheden uitbreiden. In het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) worden de deskundigheid en vaardigheden van de mondhygiënisten geregistreerd. Het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten hanteert strenge eisen als mondhygiënisten zich in het kwaliteitsregister willen inschrijven. Ze moeten in het bezit zijn van de juiste diploma’s en zich inzetten voor een goede, professionele uitoefening van hun beroep. Registratie in dit register is niet verplicht.

Doorverwijzing naar mondhygiënist hoeft niet !De tandarts kan u doorverwijzen, maar u kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. Dit wordt geaccepteerd door uw verzekering!

De preventieassistente:

Steeds meer praktijken werken met een preventieassistent. Dit is over het algemeen een tandartsassistente die is opgeleid in het uitvoeren van preventieve handelingen en mondhygiëne. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de patiëntenbehandeling.

Welke handelingen kan een preventieassistent uitvoeren?

 • Afnemen initiële anamnese (vragenlijst medicijnen / gezondheid)
 • Uitvoeren van een kleur plaktest
 • In kaart brengen van conditie tandvlees
 • Verwijderen van tandsteen en plak (plaque) boven het tandvlees
 • Polijsten van tanden en kiezen
 • Gladmaken worteloppervlakken
 • Aanbrengen van fluoride
 • Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging.

Daarnaast kan een preventieassistent na het volgen van aanvullende opleidingen ook nog andere handelingen uitvoeren zoals het sealen van tanden en kiezen.

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ONTSTOKEN TANDVLEES

Hoe ontstaat ontstoken tandvlees?

De ontsteking in de rand van het tandvlees wordt veroorzaakt door bacteriën in de tandplak. Tandplak kan verkalken tot tandsteen dat stevig vastzit aan de tanden en kiezen. Hierop wordt weer een nieuw laagje plak gevormd etc. Tandplak kan een ontsteking aan het tandvlees veroorzaken: gingivitis.

Hoe ziet gezond tandvlees eruit?

Gezond tandvlees is roze en stevig en ligt strak rondom de tanden en kiezen. Er is een regel die altijd geldt: als het tandvlees gezond is, bloedt het nooit!

Wat kunt u zelf aan ontstoken tandvlees doen?

Bloedend tandvlees betekent dat er sprake is van gingivitis. Negeer dit signaal niet, maar onderneem actie om het tandvlees weer gezond te krijgen. Hiervoor is een goede mondhygiëne van belang. Overleg altijd met uw tandarts of mondhygiënist welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn.

Hoe ziet ontstoken tandvlees eruit?

Ontstoken tandvlees is vaak rood, en kan slap en gezwollen aanvoelen. Het kan gaan bloeden bij een tandheelkundig onderzoek en kan zelfs bloeden bij het poetsen of eten.

Diensten


Algemene Tandheelkunde
Angsttandarts
Kindertandarts
Spoedtandarts
Mondhygienist
Kronen en Bruggen
Orthodontist

Contact Info


Laan van Meerdervoort 356 A
2563 BB Den Haag
info@tandmeer.nl
070 36 33 190


Privacy Statement Tandmeer


Smiley face


"Voor een mooi, gezond en stralend gebit, dat levenslang mee gaat"

Back to Top